Зарегистрировать свою компанию в ТОП9 | Спешите вступить в TOP9Club
Каталог ТОП9 — Вернуться к результатам поиска

Структура діяльності НАН України

 • Наукова діяльність

Перелік основних наукових напрямів та найважливіших проблем фундаментальних досліджень в галузі природничих, технічних і гуманітарних наук
Наукові публікації
Робота з науковою молоддю

 • Науково-організаційна діяльність

Забезпечення роботи Міжвідомчої ради з координації фундаментальних досліджень
Забезпечення роботи Ради президентів державних академій наук
Наукові ради, комітети та комісії

 • Комплексні програми наукових досліджень

Наноструктурні системи, наноматеріали, нанотехнології
Фундаментальні проблеми водневої енергетики
Біомаса як паливна сировина («Біопалива»)
Розробка теорії, методів та інформаційних технологій комплексного вивчення сонячно-земних зв’язків як основи прогнозування «космічної погоди»
Проблеми і перспективи соціально-економічного та політико-правового розвитку України
Розвиток інтелектуального і духовного потенціалу та модернізація сфер науки, освіти, культури, управління
Проблеми ресурсу і безпеки експлуатації конструкцій, споруд та машин (“Ресурс”)
Створення ефективних інтелектуальних інформаційних технологій, високопродуктивних ЕОМ та засобів захисту інформації (“Інтелект”)
Новітні медико-біологічні проблеми та навколишнє середовище людини
Науково-технічні основи вирішення проблем енергозбереження (“Енергозбереження”)
Науково-технічні проблеми інтеграції енергетичної системи України в Європейську енергетичну систему (“Інтеграція”)
Програма створення вітчизняних суперЕОМ
Вивчення пам’яток вітчизняної історико-культурної спадщини та їх актуалізація в духовному житті сучасного українського суспільства
Комплексні дослідження процесів масопереносу і формування полів напружень і деформацій при розробці родовищ корисних копалин для створення способів і засобів активного керування станом масиву з метою підвищення економічної ефективності, екологічної і...
Комплексні дослідження стану техногенно-геологічних систем вугленосних формацій і вивчення генерованих в них фізичних полів і геологічних процесів для оцінки і наукового обґрунтування регіональних закономірностей зміни фізичних характеристик масиву...
Дослідження у галузі сенсорних систем та технологій
Дослідження структури та складу Всесвіту, прихованої маси і темної енергії ("Космомікрофізика")
Дослідження структури та складу Всесвіту, прихованої маси і темної енергії ("Космомікрофізика")
«Дослідження структури та складу Всесвіту, прихованої маси і темної енергії» (шифр «Космомікрофізика»)

 • Цільові програми відділень
 • Державні цільові програми

“Образний комп‘ютер”
"Розробка технологій та організація виробництва напівпровідникових мікросенсорів, електронних приладів та систем на їх основі для екологічного моніторингу та енергозбереження"
“Розробка і освоєння мікроелектронних технологій, організація серійного випуску приладів і систем на їх основі на 2008-2011 роки”
"Розробка і впровадження в господарство України енергозберігаючих світлодіодних джерел світла та освітлювальних систем на їх основі"
“Розробка науково-технічних методів, засобів і автоматизованих систем контролю параметрів напівпровідникових матеріалів, структур і приладів”
"Ресурс"
Державна науково-технічна програма розвитку мікро- та оптоелектронних технологій в Україні в 2005-2007 роках
"Питна вода України"
Національна програма забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, допомоги та лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД
"Здоров'я нації"
“Розроблення і впровадження технології виробництва соєвих продуктів"
Програма комплексного розвитку Українського Придунав′я на 2004-2010 роки
Програма розвитку краєзнавства на період до 2010 р.
Державна програма розвитку та функціонування української мови

 • Виконання окремих рішень Уряду
 • Експертиза фундаментальних досліджень в Україні
 • Програми цільових видатків НАН України

Програма модернізації радіотелескопа УТР-2
Стипендії НАН України молодим ученим
Програма надання грантів молодим ученим
Програма наукового приладобудування НАН України
Програма впровадження GRID-технологій та створення кластерів

 • Спільні конкурси наукових проектів

Спільний конкурс наукових проектів НАН України та Науково-технологічного центру в Україні
Спільний конкурс наукових проектів НАН України та Науково-технологічного центру в Україні
Спільний конкурс наукових проектів НАН України та Науково-технологічного центру в Україні
Спільний конкурс наукових проектів НАН України та Науково-технологічного центру в Україні
Спільний конкурс наукових проектів НАН України та Російського гуманітарного наукового фонду у галузі суспільних і гуманітарних наук
Спільний конкурс наукових проектів НАН України та Російського гуманітарного наукового фонду у галузі суспільних і гуманітарних наук
Конкурс спільних українсько-французьких наукових проектів в рамках угоди про співробітництво між НАН України та Національним центром наукових досліджень Франції (CNRS)
Конкурс 2008 р. спільних наукових проектів НАН України-РФФД
Спільний конкурс наукових проектів НАН України - РГНФ
Спільний конкурс НАН України та Російського фонду фундаментальніх досліджень
Спільний конкурс наукових проектів НАН України - РГНФ
Спільний конкурс НАН України і Національного центру наукових досліджень Франції 2010 року
Інформація щодо продовження фінансування проектів спільного конкурсу НАН України – Російського фонду фундаментальних досліджень.

 • Діяльність з питань охорони природи та природокористування

Природні заповідники
Ботанічні сади і дендропарки
Наукові ради
Публікації
Взаємодія з Мінприродою та громадськими організаціями
Міжнародні контакти

 • Інноваційна діяльність

Організації дослідно-виробничої бази
Технопарки, створені за участю установ НАН України
Науково-технічні (інноваційні) проекти НАН України
Впровадження науково-технічних розробок
Патентно-ліцензійна діяльність

 • Щодо енергетичної безпеки України

Групування розробок за відділеннями наук НАН України
Групування розробок за установами НАН України

 • Науково-технічне співробітництво

Взаємодія з міністерствами, відомствами та підприємствами
Міжнародне співробітництво
Угоди про міжнародне співробітництво
Забезпечення діяльності міжнародної ассоціації академій наук